Právna prax a cenník

Venujem sa najmä týmto právnym oblastiam. Pre iné právne odvetvie, či podrobnejšie zameranie ma neváhajte kontaktovať.

Obchodné právo

Občianske právo

Rodinné právo

Dedičské právo

Trestné právo

Správne právo

Pracovné právo

Ústavné právo

Cenník

Odmena je vecou dohody medzi advokátom a klientom.

Hodinová odmena

hodinová sadzba od
50 €
  •  

Paušálna odmena

 
jedna platba za celý prípad
  •  

Podielová odmena

 
podiel v % z hodnoty prípadu
  •  

Tarifná odmena

 
úkony podľa hodnoty sporu
  •  

Potrebujete pomôcť? Som tu pre vás.