Kontakt

JUDr. Martin Ľ. Fafalák, advokát
Hviezdoslavovo nám. 1682/27
026 01 Dolný Kubín

IČO: 53422902
IBAN: SK04 0900 0000 0051 7569 7607

advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 8103

Napíšte mi

Nájdete ma na Hviezdoslavovom námestí nad kvetinárstvom, vchod cez drevené dvere.

V prípade mojej neprítomnosti ma prosím telefonicky/sms kontaktujte, a to v čase od 08:00 do 20:00, v nevyhnutných prípadoch kedykoľvek.